aaa

Odmowa odebrania pisma lub wezwania

Czy odmowa odebrania pisma lub wezwania sprawi, że osoba może powoływać się na nieznajomość treści pisma lub może bezkarnie nie stawić się na wezwanie twierdząc, że go nie otrzymała?

W przypadku odmowy przyjęcia pisma (wezwania) lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru, doręczający, czyli zwykle listonosz, sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę tzn. że np. osoba, której pismo (wezwanie) miało zostać doręczone odmówiła jego przyjęcia, i pismo to wraz z tą adnotacją zwraca organowi wysyłającemu. W przypadku takiej sytuacji doręczenie uważa się za dokonane. Oznacza to, że pomimo, że nie odebrałeś wezwania lub innego pisma, to wywołuje ono takie skutki prawne, jakbyś je odebrał.

Jeżeli odmówiłeś przyjęcia wezwania na przesłuchanie, czy to w charakterze świadka czy podejrzanego, i nie stawisz się we wskazanym w wezwaniu terminie, to musisz się liczyć z konsekwencjami nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na przesłuchanie jakie przewiduje kodeks postępowania karnego tj. z grzywną, z przymusowym doprowadzeniem i karą aresztu włącznie.


© 2012 darmowaporadaprawna.pl  | nasza misja  | porady prawne w sieci

Dokładamy wszelkiej staranności, aby zamieszczane na stronie darmowe porady prawne były aktualne i zgodne z obowiązującym prawem, jednakże zastrzegamy, że ich autorzy ani redakcja serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania się do nich. Z darmowych porad prawnych zamieszczanych w serwisie korzystasz na własną odpowiedzialność.